Táborový řád v2024

Táborový řád v2024

MÍSTO TÁBORA – areál Pleskoty

Na odlehlé samotě uprostřed skal najdete velký dřevěný srub a několik dalších roubených objektů, jídelnu, přírodní hřiště a ohniště mezi skalami.

Pleskoty jsou tradičním místem letních táborů již více než 100 let.

Nad štítem velkého srubu najdete dokonce letopočet 1891. Název získaly od stejnojmenné obce, vzdálené asi půl kilometru.

Díky své velikosti a lokalitě jsou Pleskoty co by tábořiště naprosto ideální. Často se zde konají také různá sportovní soustředění, oddílové akce, srazy tříd nebo v poslední době i firemní outdorové tréninky.

UBYTOVÁNÍ

Mladší děti jsou ubytovány ve velkém srubu v několika vícelůžkových pokojích.

Devíti a víceleté děti pak ve dvoulůžkových stanech s postelemi a dřevěnou podlážkou. Děti spí ve vlastním spacáku.

Již v přihlášce na tábor dáváme dětem možnost se vyjádřit, zda mají nějakého kamaráda či kamarádku, se kterým chtějí být na pokoji, nebo ve stanu.

Snažíme se vyhovět.

STRAVOVÁNÍ

Strava je podávána 5x denně a skládá se ze snídaně, dopolední svačiny, oběda, odpolední svačiny a večeře. Vždy minimálně dvě teplá jídla denně.

Děti mají k dispozici po celý den pití v uzavřené nádobě (šťáva, čaj).

Zvláštní požadavky na skladbu jídelníčku (alergie, dieta …) je třeba uvézt v příslušné části přihlášky na tábor.

STORNO PODMÍNKY

Zrušení účasti na táboře je nutné provést písemně (rozhoduje datum poštovního razítka, příp. datum odeslání e-mailu na adresu minitom@turistikaturnov.cz)

Bezdůvodné zrušení účasti na táboře přináší organizátorům určité vynaložené náklady, které vzrůstají blížícím se termínem začátku tábora. Již zaplacenou cenu za pobyt na táboře budeme pro dobropisovat podle následujících pravidel:

Odstoupení z účasti na táboře 29 až 7 dní před jeho začátkem, budeme vracet 70% z ceny, 7 a méně dnů před odjezdem 20% z ceny.

Výjimku tvoří pouze storno ze zdravotních důvodů, které je třeba doložit lékařskou zprávou.

Předčasným ukončením pobytu na táboře bez vážných důvodů ztrácí účastník nárok na vrácení poměrné části táborového poplatku.

Požadavky na vrácení peněz z důvodů, které vzniknou během tábora (např. vážné zdravotní obtíže) je nutné uplatnit písemně na adresu hlavního vedoucího: Jan Fišer, Čapkova 958, 511 01 Turnov, nebo na email minitom@turistikaturnov.cz , nebo prostřednictvím datové schránky jsmwwaq nejpozději do 30ti dnů po skončení tábora.

Z hygienických a výchovných důvodů rozhodně nedoporučujeme návštěvy rodinných příslušníků během tábora.

Respektujeme právo členů rodiny kdykoliv navštívit dítě v průběhu tábora, ale po předchozí domluvě s hlavním vedoucím.

Neohlášená a nečekaná návštěva obvykle u dětí vyvolává nepříjemné změny v chování a narušuje plynulý chod tábora.

V případě nějaké vážné, nebo nepříznivé rodinné situace zařídíme návštěvu a setkání dítěte a rodinného příslušníka mimo tábořiště. Bereme ohledy na ostatní děti.

Mobilní telefony a elektronika je na táboře ZAKÁZÁNA

Klademe si za cíl, aby děti během pobytu na táboře neměly čas na zábavu s mobilními telefony a dalším audiovizuálním zařízením. Dále se pak chceme vyvarovat nepříjemným situacím, pokud by se toto zařízení během tábora ztratilo, nebo rozbilo.

Prosím, ušetřete nás nepříjemných situací, kdy bychom dítěti museli zařízení uschovat a vrátit až na konci tábora.

Mile rádi, avšak v nezbytně nutných případech, zprostředkujeme krátký tel. rozhovor mezi rodiči a dítětem prostřednictvím mobilního telefonu hlavního vedoucího tábora (tel. č. 731 406 097) a to výhradně v době odpoledního klidu 12:30 – 14:00, nebo v čase před večeří 17:00 – 18:00.

O dění na táboře bude pravidelně informovat prostřednictvím FaceBooku.

FOTODOKUMENTACE

Během tábora zachycujeme jeho dění prostřednictvím fotoaparátu a videokamery. Vznikne tak fotogalerie z tábora čítající několik set fotografií a videofilm.

Přihlášením na tábor souhlasíte s tím, že se Vaše dítě může objevit na fotkách a videu.

OCHRANA OSOBNOSTI

Účastí na táboře souhlasíte s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro administrativní potřeby organizátora tábora .

Organizátor tábora se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před zneužitím nepovolanými osobami.